GELUK...   OF    ONGELUK!

lied in het licht van het laatste   DIETRICH BONHOEFFER

 

1 Zij  zijn als meteoren,

  geluk en ongeluk.

  Wij mensen zien hun sporen

  en zijn verrast, verrukt.                                   3 De toekomst is aanstaande

  Wij kunnen ze niet scheiden:                            van trouw die overwint.

  hun baan verblindt ons oog.                              Het wonder is al gaande                                                                                     

                                                                           je wordt gekend bemind.    

  Verward door hun verschijning

  zien wij verbluft omhoog                                   Het uur van echte                                                                                              vriendschap

                                                                                                                                  ******************                                          brengt leven in balans

2 De tijd zal ze pas scheiden,                               Het uur van de geliefde

  in dagen van gemis,                                          geeft ongeluk zelfs glans

  in uren die verglijden

                                                                                                                                                                                                      tot er geen glans meer is.

  Dan zal het zich voltrekken,                                    ******************

  het wonder van de trouw:

  geluk laat zich ontdekken

  als frisse morgendauw

melodie liedboek 759