BENDING                     REALITY

Deze meningen bezien we niet in het licht van waar of niet waar!

Joden hebben bijvoorbeeld een hele pragmatische benadering ! Ze zien dit als een veelkleurigheid van meningen op  deze aarde........

        *******************************************