DRAAGKRACHTIG            WELL TO DO

Jezus  heeft als een mens geleden

        *******************************************