Schilderen                  Schilderen                 Schilderen

ZIJN WAARHEID IS BELANGRIJKER DAN EENHEID

HIS ...TRUTH ...IS MORE IMPORTANT THAN UNITY

 

 

 

 

 

 

INSPIRED BY:.. YORAM RAANAN... YOU SEE HERE BELOW

The painting above is of the New Testament: Jacob 4 : 7 ///////////// And below Feest van de bazuinen ......   Yom Teruah...... His people are brought together

Chanouka is een joods feest( lichtjesfeest) en een kandelaar (8  lichtjes en 1 licht :de Sjamas ) die er iets anders uitziet als deze de Menora.(refereert naar het brandende braambos dat Moses zag op de berg Sinai : in de bijbel) Deze wordt niet gebruikt op het Chanoukafeest.

 

Deze Menora stond bij het tabernakel de Ark van het Verbond. En is 7 armig. Deze psalm 100  wordt gezongen als de Shabat op vrijdag avond wordt binnengehaald: De Heer is goed. Deze psalm heeft alles met de Menora te maken.

De Psalm is in drie stukken verdeeld. Net zoals bij de Menora.

                    A: Buitenste 4 kaarsen: Loven met een blij gemoed en bidden

                    B: Middelste twee: Gaan naar het huis van Hem,  soms is gebiedende wijs nodig!

                    C : Center : Dit alles doe je vanuit je hart! de Jadah!  De liefde! De Chanouka is hier beneden te zien.

Mag ik U voorstellen:

Een Joodse schilder in Jeruzalem........

YORAM RAANAN

aan het werk.........!!!!!!!!