GELOOF !!!

WIE SCHIEP de

GEHELE AARDE en alles wat er op in leeft ?

Where stands in the TENACH:

Waar staat in de thora:

The Lord Himself shall give you a sign ?

de Heer zelf zal U een teken geven....

 

ONLY ONE TIME SAID BY JESUS HIMSELF!!!!!!!!!

 

Alleen een keer door Jezus zelf gezegd

JESAJA 7: 14

 

 

Klik hier om een tekst te typen.

        *******************************************

THAT SAVES US A LOT OF MONEY ON SCIENCE

Klik hier om een tekst te typen.