Creer !!!Crois!!!                            GELOOF !!!  BELIEVE!!!

WIE SCHIEP de

GEHELE AARDE en alles wat er op en in leeft ?

Lo que esta en el Tanakh:el Signor mismo le dara una senal. Solo vera vez !

En Isaias 7: 14

Ce qui est dans le Tanakh: le Seigneur lui-meme vous donnera un signe.

Une seul fois . A Esaie 7:14

Waar staat in de Tenach dat God zelf jou een teken zal geven.Hij heeft dit maar een keer gezegd en wel in Jesaja 7:14

Where stands in the TENACH: The Lord Himself shall give you a sign.Only one time said by Jesus Himself . Isaiah 7: 14

           

                 WHO create THIS EARTH AND ALL

                     WHAT' S   LIVING  ON and in  IT   ???

                                              Quien credo toda la tierra/Qui a cree toute la terre..

        *******************************************

                                     PROVERBS 1 : 23!

Klik hier om een tekst te typen.