Home » INY 15

GO AND BRING THEM HOME.....!

HOME IS WHERE THE HEART IS..........

De plek waar je van God mag zijn waar je je veilig voelt en waar je je gezien en gerespecteerd weet!!!

Als je leeft vanuit je hart voel je je overal thuis en kan je en durf je jezelf te zijn. Je bent precies zoals God wil dat je bent. Dus een perfecte creatie,  God schept nl. alleen perfectie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!             !!!!!!!!!!!!!!!!!!