NOTITIE NEMEN ,  NOTEREN, communiceren en ...valkuilen!