Home » INY 1

De uitspraak van Nederlandse woorden 

training van klanken en  dubbelklanken:

 

 

1   de klanken:  a   e  i  o  u 

bal  bes  sik   bos   bus

dal  dep  dik   los    lus

las   lek   lik    kop   mus

gaf  gek  gijs   gok   zus

hak  hek  hik   hok  hup

jas   mes mik  mok mug

pan  rem tik    vos   put

                                         *****************************

2  de dubbel klanken: aa  ee ie

oo  uu   (au ou )    oe ei

samengestelde medeklinkers nk ng sch ch

 baal   mees  mies    koos   kuur

daar   deeg   dier     doos   duur

gaaf   geef    giek    goor   guur

haar   hees    hier    hoor   huur

jaar    neem   niet    nooit  muur

maag  scheer  vrouw  zoon    lux

quiche  wang   wenk  miauw   mouw eieren        

 

 2