De inhoud van deze website:

INY 1: Adem!!! 

               Breathe                  

INY 2: Het abc

INY 3: Gesloten deuren

            Closed doors

                

                     

INY 4: TPR

Total Physical

         Response                   

INY 5: Wie schiep Gd?

                Who created Gd?

INY6: Gesloten

               Closed.....

INY7: Vrijwilligers

               Volunteers

INY8: Nederlandse

           zinnen 

           Dutch                   phrasis            

INY9: Ned.Verhalen

               Stories in dutch

INY10:Neder-

           landse 

           woorden

           Dutch words

INY1: Dit moet je zien 

              You have to see this  

INY12:Bending Reality?!  

 

 

                                                ...

WE ALL ARE BROTHERS AND SISTERS IN CHRIST JESUS! HE IS COMING VERY SOON!